Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Möhürlə namaz

SUAL:
Möhürlə namaz qılmaq mütləqdir ya yox? Möhürlə namaz qılmaq barədə Quranda məlumat var?
CAVAB:

Möhürlə namaz qılmağın İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu məhz şiə məzhəbinin sonradan ortaya çıxartdığı bir bidət (xurafatdır). Bu həqiqəti böyük şiə alimlərindən Musa əl-Musəvi etiraf edərək belə demişdir: “Türbə (möhür) üzərinə səcdə edənlərin bir çoxsu onu öpür, (əl-üzünə sürtməklə) ondan bərəkət istəyirlər. Hətta, şəfa məqsədi ilə Kərbəla torpağından yeyənlər də var. Heç bilmirəm ki, bu bidət şiə təriqətinə nə vaxt daxil olmuşdur. Nə pəyğəmbər (səllallahu aleyhi və səlləm), nə Əli (r.a), nə də onlardan sonra gələn imamlar Kərbəla torpağına heç zaman səcdə etməyiblər.” (Əş-şiə vət-təshih" səh. 105)

Bu haqda geniş məlumat üçün aşağıdakı keçidlərdən istifadə edin!

Kərbəla torpağı və Möhür (1)

Kərbəla torpağı və Möhür (2)

Kərbəla torpağı və Möhür (3)

Möhürə səcdə etmək şirkdirmi? Xalçaya səcdə etmək olarmı?