Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

ƏHLİ-SÜNNƏT

SON ƏLAVƏLƏR

SUAL GÖNDƏR

Foruma keç

ÇOX İZLƏNƏN VİDEOLAR

ƏHLİ-SÜNNƏT

SON ƏLAVƏLƏR