Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Əhli sünnə və əhli şiə arasındaki fərq

SUAL:
Salamun aleykum. Sulalim belədi ki, əhli sünnə və əhli şiə arasında olan fərq nədir və əhli sünnə və əhli şiə namazından hansı düzgündür?
CAVAB:

Vaaleykum salam va rahmatullah!

"Əhli-sünnət və əhli-şiə" termini Azərbaycan, İran və İraq kimi azsaylı ölkələrdə yayqın olsa da, əslində, İslam dinində belə bir termin mövcud deyildir. Bunun əvəzinə "Əhli-sünnət və əhli-bidət (zəlalət)" termini vardır ki, "əhli-bidət" məfhumunun içinə də bütün firqələr daxildir. Xəvariclər, cəhmilər, şiələr, sufilər, mötəzilə və s. Bu firqələrin hamısı bidət firqələri hesab olunur və hamısı Əhli-sünnətin müqabilində durur. Bütün bu firqələr, o cümlədən də şiə firqəsi ilə Əhli-sünnət arasındakı əsas fərq və ayırım məhz əqidə əsaslarında olan ayrılıqdır.

Sualın ikinci hissəsinə gəldikdə isə, bu haqda aşağıdakı keçidlərə müraciət edə bilərsiz:

Bura daxil olun!

Sünni, yoxsa Şiə namazı?