Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Bərbəlik işi

SUAL:
Salam aleykum bərbər işləyib müşdərinin üzünü maşinkayla qırxmaq haramdır?
CAVAB:

Vaaleykum salam va rahmatullah!

Saqqalın qırxılması haramdır. Harama səbəb olmaq, yaxud hər hansısa bir asilikdə başqa bir şəxsə yardım etmək də icazəli deyildir.