Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Peyğəmbərin adları barədə

SUAL:
Salamun aleykum. İki sualım olacaq: 1. Peyğəmbərimizin Quran və sünnədə qeyd edilən adları nələr olub? 2. Peyğəmbərimizin adı Quranda neçə yerdə və hansı ayələrdə qeyd edilib?
CAVAB:

Vaaleykum salam va rahmatullah!

1. Peyğəmbərimizin r Quranda və səhih hədislərdə keçən adlarından bəziləri:

Muhəmməd – öyülən; 

Əhməd – tərifə layiq;

Abdullah – Allahın qulu;

Aqib – son elçi;

Haşir – insanların hüzurunda hesaba çəkiləcəkləri şəxs;

Mahi – küfr və şirki yer üzündən silmək üçün göndərilmiş elçi;

Mütəvəkkil – daima Allaha təvəkkül edən;

Xatəmun-nəbiyyin – peyğəmbərlərin sonuncusu;

Nəbiyyul-mələhim – cəng peyğəmbəri.

Peyğəmbərimizin künyəsi isə Əbül-Qasim idi, yəni Qasimin atası.

2. Peyğəmbərimiz r Quranda “Muhəmməd” adı ilə dörd yerdə yad edilmişdir. Həmin yerlər Ali-İmran surəsi 144-cü, əl-Əhzab surəsi 40-cı, Muhəmməd surəsi 2-ci və əl-Fəth surəsi 29-cu ayələrdir. Peyğəmbərin r “Əhməd” adı isə Quranda bir yerdə – əs-Saff surəsi 6-cı ayədə İsa peyğəmbərin u dili ilə zikr edilmişdir.