Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Üzrlü səbəbdən oruc açmaq

SUAL:
Əgər bir şəxs üzrlü səbəbdən orucunu açarsa və həmin gün də üzr aradan qalxarsa, o nə etməlidir?
CAVAB:

Bu şəxs yemək-içməyinə davam edə bilər. Oruca yenidən davam etmək isə ona vacib deyildir. Həmin günün qəzasını sonradan tutmalıdır.