Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Sahur nə vaxt bitir?

SUAL:
Salam Aleykum. Əgər sübh namazının azanı verilirsə bu zaman yeməyə son qoyulmalıdırmı?
CAVAB:

Va aleykumussalam varahmatullahi vabarakatuhu!

Bəli, son qoyulmalıdır. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, azan başladıqda əlində olan loxmanı yeyib qurtarmaq olar. Həmçinin, qalan suyu da içmək olar.