Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

"Əxi" sözünün mənası

SUAL:
Salam əxi sözünün mənası nə deməkdir? İstifadə etmək olarmı bu sözü? Ümumiyyətlə mənbəsi haradandır. Diqqətinizə görə təşəkkürlər
CAVAB:

Vaaleykum salam

Əxi sözü ərəb sözüdür və mənası "mənim qardaşım" deməkdir. Yəni bir müraciət formasıdır. Ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, müsəlman digər müsəlman qardaşına "qardaşım" deyərək, elə öz ana dilində müraciət etsin. Bununla yanaşı onu da qeyd edək ki, bir müsəlmanın digər müsəlman qardaşına "əxi" deyə müraciət etməsinin qəbahəti, hər halda rusca "brat" deməsindən daha yüngüldür.