Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

İftar

SUAL:
İftarı nə vaxt etmək yaxşıdır?
CAVAB:

İftarı gün batdıqdan dərhal sonra etmək daha üstündür. Peyğəmbər ﷺ iftarını ilk vaxtlarda açanları müjdələmişdir: «İnsanlar iftarı əvvəl vaxtında, səhuru isə axır vaxtında yeməklə xeyrə nail olarlar.» (Buxari və Muslim)