Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

İmam Əşari

SUAL:
Salam əleykum. İmam Əşarinin tövbəsi.O necə tövbə edib,tövbəsində nə neyərək tövbə edib.Bu haqda bir əsər varsa mənə göndərərdiniz.Cəzəkəllahu xeyran.Əs-salam aleykum.
CAVAB:

Vaaleykum salam va rahmatullah

Əbul-Həsən əl-Əşari qırx yaşına qədər Mötəzilə məzhəbində olub. Daha sonra isə bu əqidəsindən dönüb və nəhayətdə minbər üzərində və hər kəsin gözü önündə İmam Əhmədin etiqadına (yəni, Əhli-Sünnət etiqadına) döndüyünü elan edib. Tövbə etdikdən sonra isə "əl-İbanə", "Risalə ilə əhlis-sağr" və "Məqalətul-İsləmiyyin" əsərlərini qələmə alıb. Bu kitablar hal-hazırda da mövcuddur və kitablarda olan etiqad indiki "Əşari" etiqadı ilə daban-dabana ziddir.

Əlavə məlumat üçün bura baxın!

Əbul-Həsən əl-Əşari özünün Kulləbi olmadığını və Kulləbilərin (yəni bu günki Əşari və Maturidilərin) də Əhli-Sünnətdən olmadığını bəyan edir

ƏŞARİ VƏ MATURİDİLİYİN TARİXİ VƏ ƏQİDƏ ƏSASLARI