Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

Əbəsə surəsinin şiələrdə təfsiri necədir.

SUAL:
Şiə var deyir ki Əbəsə surəsi Məhəmməd (sallallahu aleyhi və səlləm) haqqında deyil və s.mən bu barədə daha geniş bilgi istəyirdim. Allah Abu Zeyd qardaşdan razı olsun və elminə bərəkət versin
CAVAB:

Va aleykum salam va rahmatullah

Bəzi şiə təfsirçilərinə görə bu ayədə qeyd olunan Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) deyil, səhabə Osman ibn Əfvandır. Bu da onların yalan silsilələrindən bir həlqədir. Həmin ayədə qeyd olunan məhz Peyğəmbərdir (sallallahu aleyhi və səlləm). Bunu elə həmin surənin ilk on ayəsi də isbat edir. Çünki həmin ayələrdə xitab məhz peyğəmbərədir.