Admin

Dərc olundu: 07 Dekabr 2019

ALLARIN 99 GÖZƏL ADI

Pak və Uca olan Allah Qurani Kərimdə buyurur: “Ən gözəl adlar Allahındır. Ona bu adlar vasitəsi ilə dua edin və Onun adları barəsində haqdan sapanları tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar.” (Əraf 7:180)

  • 0
  • 853
  • 1
  • 1