Admin

Dərc olundu: 07 Dekabr 2019

ALLAHIN GÖZƏL ADLARI

Ad və sifətlər məsələsi, şəriətin ən mühüm məsələlərindən biridir. Çünki, bu adları öyrənmək, Pak və Uca olan Allahı insana tanıtdırır. Bir elmin şərəfi o elmin bağlı olduğu məsələnin şərəfi ilə bağlıdır. Yəni, Pak və Uca olan Allahın adları Allahın Özü ilə bağlı olan elmdirsə, bu baxımdan ən şərəfli elmlərdən sayılır.

  • 0
  • 710
  • 0
  • 0