Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

RAFİZİLƏR

SON ƏLAVƏLƏR

SUAL GÖNDƏR

Foruma keç

ÇOX İZLƏNƏN VİDEOLAR

RAFİZİLƏR

SON ƏLAVƏLƏR