Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. (Nəhl 125)

ŞİƏLƏR

SON ƏLAVƏLƏR

SUAL GÖNDƏR

Foruma keç

ÇOX İZLƏNƏN VİDEOLAR

ŞİƏLƏR

SON ƏLAVƏLƏR